0
ارزش اسکناس 10 ریالی رضا شاه
باسلام
میخواستم قیمت ده ریالی رضا شاه ، سال 1317
بدون تا خوردگی و مهر رو بدونم
باتشکر