0
سکه پنجاه دینار نیکل مظفرالدین شاه ۱۳۲۱
باسلام
سکه پنجاه دینار نیکل مظفرالدین شاه قاجار ضرب سال ۱۳۲۱
کیفیت بهتر از عالی(EF) فقط سکه دوده گرفته وگرنه هیچگونه ضربه خوردگی و خوردگی نداره
میخوام ارزشش رو بدونم؟
سلام مجدد عکس های قبلی نور افتاده بود این عکس تا حدامکان سعی شده نور نیفته روش
برای اینکه بهتر و دقیق تر کارشناسی بشه