صفحه قبل
سکه پنجاه دینار نیکل مظفرالدین شاه ۱۳۲۱
باسلام
سکه پنجاه دینار نیکل مظفرالدین شاه قاجار ضرب سال ۱۳۲۱
کیفیت بهتر از عالی(EF) فقط سکه دوده گرفته وگرنه هیچگونه ضربه خوردگی و خوردگی نداره
میخوام ارزشش رو بدونم؟
سلام مجدد عکس های قبلی نور افتاده بود این عکس تا حدامکان سعی شده نور نیفته روش
برای اینکه بهتر و دقیق تر کارشناسی بشه