0
سکه دو هزار دیناری ۱۲۹۸ ناصرالدین شاه
باسلام خدمت اساتید
قیمت این سکه دو هزار دیناری ۱۲۹۸ ناصرالدین شاه چند هست؟