2
ضرب سکه های چکشی
با سلام
سکه های چکشی در چه شهرهایی از ایران ضرب می شده؟