0
سکه 5 سنت 1972 امریکا
سلام
آیا این سکه 5 سنت 1972 امریکا اصالت دارد و قیمتش چقدر است؟