0
سکه پنج ریالی مصدقی تاریخ کمیاب 1331 و 1336
سلام
دو سکه مصدقی تاریخ کمیاب سالهای 1331 و 1336 دارم
کیفیت عالی بدون هیچگونه ضربه خوردگی ولی لکه داره که راحت کسیکه تبحر داشته باشه تمیز شون می‌کنه
لطفاً کارشناسان محترم بفرمایند هرکدام با این کیفیت چقدر ارزش داره؟