0
سکه یکتومانی احمد شاه قاجار
دو عدد سکه دارم که طبق مشخصات روی آن مربوط به زمان احمد شاه قاجار میباشد. سال ۱۳۳۴ هجری قمری.
از دوستان و کارشناسان این زمینه خواهشمندم بنده را راهنمایی بفرمایید که این سکه ها تصلی هستند و یا اینکه تقلبی هستند. و اینکه ارزش ریالی آنها چه مقدار میباشد. سپاسگذارم از همه اساتید.