0
سکه صد دیناری ناصر الدين شاه
سلام
این سکه صد دیناری ناصر الدين شاه اصالت دارد؟
و قیمتش چقدر است؟