0
سکه 2000 دینار رایج 1305 رضا شاه
درود.
قیمت و کیفیت سکه دو هزار دیناری پیوستی خواستم بدونم؟
باتشکر