0
سکه 1000دیناری ناصرالدين شاه
سلام
این سکه 1000دیناری ناصرالدين شاه اصالت دارد؟
و قیمتش چقدر است؟
و جز سکه های کمیاب هست؟