1
اصالت سکه چکشی اشکانی
با سلام؛
کارشناسان لطفا بفرمایید این سکه چکشی مربوط به شاه اردوان اشکانی؛ دارای اصالت هست یا خیر؛ در صورت اصالت نوع آلیاژ اون رو بفرمایید.
ممنون