0
سکه دینار و سنتسیم
درود به اساتید گرامی
خواستم که نظر شما رو درمورد اصالت و ارزش سکه هام بدونم