0
سکه 100 دیناری مسی ناصرالدین شاه
سلام
این سکه 100 دیناری مسی ناصرالدين شاه اصالت دارد؟