0
ارزش باند اسکناس جعفری ارور بدون نقطه
با سلام
بنده مشتاق بودم بودم تا ارزش این باند اسکناس بدون نقطه رو بدونم.خیلی ممنون