2
مدال صمدخان ممتازالسلطنه
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا بفرمایید مدال ممتازالسلطنه پیوست درصورت اصالت چقدر ارزش دارد
و اینکه بهترین راه فروش این مدال و سایر سکه ها و مدال های کمیاب چیست
سپاس