0
تشخیص سکه های قدیمی
باسلام
لطفا کارشناسان محترم بفرمایند این سکه ها جنسشان از چیست و مربوط به کدام دوره هستند.
قبلا از اینکه وقت و محبت میفرمایید سپاسگذارم.