0
سکه ۵۰ دینار ناصرالدین شاه
با سلام؛ بنظر بنده سکه تصویر پیوست با قطر ۲۵ میلیمتر ۵۰ دینار ناصرالدین شاه است‌.
لطفا با توجه ب تشخیص ارور چرخش ۹۰ درجه، در خصوص کیفیت و قیمت سکه اظهار نظر بفرمایید (علی الخصوص آقایان منجزی و جهانبخش).