0
قدمت سکه مسی
باسلام
قدمت سکه رو میخواستم سکه مسی هست
باتشکر