0
اصالت و دوره سکه مسی
سلام خدمت کارشناسان عزیز
این سکه مسی اصالت دارد و مال کدام دوره است؟