0
سکه های مسی چکشی
باسلام
ایا این سکه های مسی قدمت دارد؟
و آیا ارزش دارند؟
باتشکر