0
قیمت سکه یک دلاری آمریکا ۱۷۹۵
سلام
لطفا اصالت و قیمت سکه را لطف کنید
قطر حدود ۴ و نیم سانت
ضخامت حدود ۲ میل
تشکر