هزاردینار مظفرالدین شاه
سلام خدمت اساتید گرامی
لطفا بفرمایید درصورت تایید اصالت سکه 1000دینار مظفری پیوست و باتوجه به اسیب دیدگی سکه ارزش حدودی ان چقدر است
سپاس