0
سکه 50 ریالی ۱۳۶۷ واریته خلیج فارس (گود)
سلام.دوستان آیا سکه 50 ریالی مسی 67 با نوشته خلیج فارس (گود) کمیاب و با ارزشه؟من تو لیست سکه های 50 ریالی مسی ندیدم همچین واریته ایی رو
دوستان کسی که این واریته رو در اینستا منتشر کرده نوشته در کتاب جناب حق صفت و در هیچ مجموعه دیگه ایی همچین واریته ایی نیست.(نوشته گود).