0
سکه تمثال امیرالمومنین
باسلام
یک سکه تمثال امیرالمومنین علیه السلام و پشت از نام فاطمه الزهرا دارم که میخواستم ارزش قدمت اون رو تخمین بزنند دوستان مطلع و کارشناس
باتشکر