1
سکه یک ریالی 1312 رضاخان
با سلام.
لطفاً کارشناسان گرامی نظر خود را درباره درجه دقیق کیفیت و قیمت کنونی این سکه اعلام فرمایند.