0
اصالت سکه پنجهزار دینار نقره احمدشاه
سلام
آیا این سکه پنجهزار دینار نقره احمدشاه اصالت دارد و 780 هزار تومن می ارزد یا خیر؟
لطفا اساتید و کارشناسان عزیز راهنمایی کنند در سایت ... به این قیمت گذاشته شده میخواهم خریداری بکنم