0
عیار سکه های طلای قبل از ناصرالدین شاه
جنس سکه های طلای قبل از دوره ناصرالدین شاه را "طلا" ذکر کرده اید و عیار آنها را ذکر نکرده اید . عیار آنها چند بوده؟