1
2 ریالی 1332 شیر کوچک
باسلام
لطفا قیمت و کیفیت سکه 2 ریالی 1332 شیر کوچک پیوستی را تخمین بزنید.
باتشکر