1
سکه ۵ ریال ۱۳۴۰
سلام
قیمت و کیفیت هر دو سکه رو میخواستم
ممنونم
هر دو تاریخ ۱۳۴۰ هستند