0
کمیت سکه اشکانی
سلام کمیت سکه های درهم مهرداد دوم اشکانی چقدر است؟
ایا نمونه تقلبی زیاد دارد یا خیر.
تشخیص اصل از تقلبی ان راحت است؟