0
ارزش 500دینار خطی احمدشاه
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا درباره کیفیت و قیمت سکه 500دیناری خطی احمدشاه پیوست بنده را راهنمایی بفرمایید
سپاس