1
مدال برنز بیست و پنجمین سال سلطنت 1344
با سلام خدمت کارشناسان گرانقدر
می خواستم ببینم آیا مدال برنز بیست و پنجمین سال سلطنت 1344 اصالت دارد و چقدر می ارزد؟
ممنون