تشخیص اصل بودن سکه قدیمی
سلام
من این سکه را پیدا کردم خواستم بدونم جنس سکه از چیست و کدوم کشور است ؟
و خواستم بدون اصلی هست یا نه و قیمت اش چقدر است؟