0
تشخیص دوره سکه نقره
با سلام
این سکه برای چه دوره ای میباشد؟
لطفا راهنمایی کنید.
یعنی هیچ ارزشی ندارد؟