0
قدمت و اصالت سکه نقره چکشی
باسلام
دوستان سکه نقره است حدودا اندازه سکه یک ریالی.
کسی می دونه مال چه کشور و چه دوره ای است؟
ممنون.