0
اصل بودن سکه چکشی تاریخی
سلام
ببخشید این سکه اصله؟ و قدمت داره؟ اگر اصله ارزش داره؟