0
کارشناسی سکه ده دینار مس
سلام
آیا سکه ده دینار مس اصالت ضرب یک دارد یا دو؟
تشکر