0
کارشناسی سکه پنج دینار مس
سلام
آیا پنج دینار مس اصالت ضرب یک دارد یا ضرب دو و تقلبی است؟
تشکر