0
اصالت سکه 5 دیناری رضا شاه
باسلام
این سکه 5دیناری رضا شاه اصالت دارد و قیمتش چقدر است؟
باتشکر