1
دو هزار دینار ناصرالدین شاه
با سلام
لطفا درباره کیفیت و قیمت این سکه دو هزار دینار ناصرالدین شاه اظهار نظر بفرمایید