2
درج کیفیت و قیمت سکه 5ریال رضا شاه
سلام.
در مورد اصالت و درجه کیفیت و قیمت سکه پیوست خواستم بدونم؟