3
5قران ناصرالدین شاه
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا بفرمایید 5قران ناصر پیوست اصل میباشد؟
قیمت ان در حال حاضر چقدر است؟
سپاس