تعیین اصالت و قیمت مدال ناصرالدین شاه
باسلام خدمت اساتید گرامی
باتوجه به وفور موارد جعلی مدال های قاجاری لطفا بفرمایید ایا مدال ناصری پیوست اصالت دارد؟
قیمت این مدال چقدر هست حدودا؟
سپاس