دو ریال محمدرضا شاه
با سلام لطفا درباره کیفیت و قیمت این سکه اظهار نظر بفرمایید