صفحه قبل
صد دینار محمد علی شاه
با سلام لطفا درباره کیفیت و قیمت این سکه اظهار نظر بفرمایید