0
آیا سکه چکشی است یا ماشینی
باسلام
آیا سکه چکشی است یا ماشینی؟
مال چه دوره ای است؟
و برای تمیز کردن آن ( که جنسش از مس است ) چه راهی پیشنهاد میکنید؟
ممنون