0
سکه شاهی احمد شاه
با سلام
لطفا درباره کیفیت و قیمت این سکه شاهی احمد شاه اظهار نظر بفرمایید