0
نوع و اصالت و قیمت تمبر
با سلام خدمت همه اساتید.نوع تمبر و میزان کمیابی و حدود قیمت این تمبر رضا شاهی رو در صورت امکان اعلام بفرمائید.