0
سری تمبر و میزان کمیابی و حدود قیمت
با سلام خدمت همه اساتید.نوع تمبر و سری و حدود قیمت این تمبر رو در صورت امکان اعلام بفرمائید.