0
نام تمبر و نوع مهر و حدود قیمت
با سلام خدمت اساتید محترم.
خواهشا نوع و سری این تمبر و نوع مهر و حدود قیمت این تمبر رو در صورت امکان اعلام بفرمائید.
ممنون از همه بزرگوارن
ممنون و تشکر ازپاسخ اقایان بزرگوار منجزی و مهدوی عزیز.سوالی برای دوستانم بود و پرسیدند و چون اطلاعی نداشتم پرسیدم ،که به ایشان انتقال دادم.
روز و روزگار بر شما خوش